Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szilágyi Anikó e.v. (a továbbiakban: Eladó) és a neked.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://neked.hu weboldalon keresztül történik. A weboldalon történő vásárlásra a jelen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik. A fogyasztói szerződéskötés nyelve a magyar.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022. július 13-tól visszavonásig. Szilágyi Anikó e.v. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

2. Felek

Szolgáltató: Szilágyi Anikó e.v.
Székhely / levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Fiumei út 90.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály
Nyilvántartási szám: 54922017
Adószám: 55656120-1-24
Kamarai regisztrációs szám: BE55656120
Telefonszám: 0666632898
E-mail cím:
siker@neked.hu

Felhasználó: a PTK-ban meghatározott fogyasztó

3. A szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás leírása

A neked.hu Szilágyi Anikó e.v. online oktatási felülete, melyen YouTuber és influencer témájú elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, kérdéssorok, fájlok, szövegek, képek, illusztrációk stb. formájában) az érdeklődő felhasználók számára. A kínált tananyagok megvásárlásához regisztráció szükséges.

3.2 Regisztráció menete

3.2.1 Felhasználónak számít minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki sikeresen kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót.

3.2.2 Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címmel tud belépni a szolgáltatás felületére, valamint azon jelszóval, melyet e-mail címére kap a vásárlást követően.

3.2.3 A Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez használt azonosítókat (email-cím és jelszó) harmadik fél számára nem adja tovább.

3.2.4 Amennyiben a felhasználói fiókot harmadik fél is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.

3.2.5 A regisztráció során megadott adatok helyességéért és hitelességéért a Felhasználó a felelős.

3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy harmadik fél jogosulatlanul szerzett tudomást a belépéshez szükséges adatokról. Emellett köteles megváltoztatni belépési jelszavát.

3.3 A megrendelés menete

3.3.1 Online kurzusaink megrendelése a más webáruházaknál megszokott módon történik.

3.3.2 A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg.

3.3.3 A neked.hu főoldalán regisztráció nélkül megtalálható az online kurzusok tematikájának leírása. Az egyes kurzusok virtuális termékek, amelyekből – a tévedések elkerülése végett – egy vásárlás során csak 1 db kerülhet a kosárba.

3.3.4 A kiválasztott kurzusnál az „ELKEZDEM!” / „BELEVÁGOK!” gombra kattintva választhatja ki a Felhasználó, hogy mely kurzushoz szeretne hozzáférést vásárolni. E gombok megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el e szerződésben foglaltakat, előzetesen beleegyezik a teljesítés elkezdésébe és nyilatkozik, hogy tudomásul vette, hogy a megrendelés elküldésével a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az (online) kurzusok megvásárlásának időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

3.3.5 A Kosár oldalon a szükséges adatokat kitöltve bankkártyával lehet elvégezni a kívánt kifizetést, az utalás az integrált Barion felületen végezhető el.

3.3.6 Vásárlást követően a Szolgáltató Szülői Beleegyező Nyilatkozat formanyomtatványt küld a Felhasználó e-mail címére, melyet a Felhasználó, amennyiben érintett, köteles visszaküldeni a Szolgáltató részére e-mailben.

3.4 A szolgáltatás ellenértéke

3.4.1 Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

3.4.2 A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak.

3.4.3 A díjfizetéssel a Felhasználó minimum 12 hónapos hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz.

3.4.4 A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

3.4.5 A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

3.4.6 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.5 A szolgáltatás használata

3.5.1 A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

3.5.2 A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

3.5.3 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a neked.hu oldalon található minden oktatási tartalom Szilágyi Anikó e.v. tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a tulajdonos, Szilágyi Anikó e.v. írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 300.000 HUF/nap/kép/videó/mondat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a neked.hu weboldalon megrendelt kurzusok tematikája, tartalma, videó anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. Amennyiben az oktató anyagot nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, előadáson a tulajdonos – Szilágyi Anikó e.v. – írásos engedélye hiányában bizonyíthatóan észleljük, az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 300.000 HUF/nap/kép/videó/mondat.

3.5.4 A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

3.5.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

3.5.6 Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

4.2 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 7. pont.

4.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

4.4 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

5. Felelősség

5.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: az online tananyag el nem sajátítása, a megszerzett ismeretek nem megfelelő felhasználása, elvárt eredmény és nézettség elmaradása), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

5.2 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

5.3 A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

5.4 A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

6. Karbantartás

6.1 A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

6.2 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

6.3 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 3 nappal előre.

6.4 A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

6.5 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: siker@neked.hu

6.6 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

7. Adatkezelés

7.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.

7.2 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

7.3 A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

7.4 Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor, valamint számlázáshoz, közvetlen üzletszerzéshez, piackutatáshoz, és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail).

8. Elállási jog, jótállás

8.1 A megrendelés elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az (online) kurzusok megvásárlásának időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

8.2 A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

8.3 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

9. Vis major

9.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

9.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

10. Záró rendelkezések

10.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

10.2 Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

10.3 Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11. Kapcsolattartás

11.1 A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: siker@neked.hu

11.2 A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.