Képzeld el az életedet barátok, család vagy párkapcsolat nélkül… Milyen lenne? Mihez kezdenél? Milyen személyiség lennél nélkülük?

Valóban, elég nehéz elképzelni a helyzetet, hiszen ezek az emberek meghatározó tényezői identitásunknak és életstílusunknak. Ők azok, akikkel törődünk és akikkel együtt töltjük időnk nagy részét. Mindannyian társas lények vagyunk. Egy-egy kapcsolat támogatást, örömöt és tanulási, fejlődési lehetőséget hordoz magában. Hatással van érzelmi, mentális és szociális fejlődésünkre. A pozitív töltetű kapcsolatok elengedhetetlenek a hosszú távú jóléthez és boldogsághoz.

Amikor arról van szó, hogy valamivel gazdagítanunk kellene ezeket a viszonyokat, több dolgot is szem előtt kell tartanunk. Ezek a kötelékek egészséges kommunikációt, reális elvárásokat, megértést, szeretetet, tiszteletet és egyértelműen kijelölt határokat követelnek meg mindkét fél részéről. Ha a felsorolt dolgokon tudunk javítani, képesek vagyunk a fejlődésre, akkor még harmonikusabb viszonyba kerülhetünk szeretteinkkel.

Megfelelő kommunikáció

Hatékony kommunikáció során olyan összekötő híd épül ki, ami mély érzelmi köteléket teremt a két fél között.
A cél, hogy előbb mi legyünk megértőek, ahelyett, hogy azt várnánk, minket értsenek meg. Mutassuk ki, hogy törődünk a másik féllel! Ha hatékonyan tudunk kommunikálni, a másik is tudni fogja, hogy anélkül foglalkozunk vele, hogy bármit is várnánk cserébe.

Három fontos kritérium az egészséges kommunikációhoz:

– Reflektálás

Tanuljunk meg a mögöttes tartalomra, gondolatokra, érzésekre reflektálni, hiszen ezeken keresztül érthetjük meg tisztán a másikat. Mielőtt belekezdenénk vagy folytatnánk egy beszélgetést, gondolatmenetet, vitát, próbáljunk meg a felszín alá pillantani.

Ahhoz, hogy jó megfigyelők legyünk, beszélgetés közben maximálisan a másik mondandójára kell koncentrálnunk. Hogy megtudjuk, valóban a megfelelő üzenet jutott-e el hozzánk, nyugodtan kérdezzünk vissza vagy ismételjük el a hallottakat a saját szavainkkal. Fontos, hogy a nonverbális jeleket is vizsgáljuk! Csak így érthetjük meg teljesen a másikat.

Például:

„Nem tudom, jól értettem-e…”
„Én ezt úgy értelmeztem, hogy több időt szeretnél velem tölteni. Igaz?”
„Most ez úgy hangzott, mintha azt szeretnéd, hogy többet segítsek a ház körül. Ugye?”

– Megerősítés

Miután megértetted az üzenet lényegét, tudnod kell azt is, hogy a másik fél miért mondta azt, amit. Ehhez tiszteletet és támogatást kell mutatnunk a másik fél álláspontja és érzelmei felé. Erősítsük meg érzéseit verbális és nonverbális eszközökkel, kimutatva megértésünket.
A megértés természetesen nem jelent minden esetben egyetértést, viszont a másiknak éreznie kell, hogy az érzései fontosak számunkra.

– Empátia

Ez az a pont, ahol a külső szemlélő érzelmileg is összekapcsolódik a másik féllel. Az empátia olyan képesség, mellyel bele tudjuk képzelni magunkat a másik helyzetébe és kerülve az ítélkező hangnemet, képesek vagyunk állást foglalni. Ezzel a hozzáállással tudunk csak tartalmas kapcsolatokat létrehozni.
Kellő gyakorlással és koncentrációval egy idő után észre fogjuk venni, hogy mennyivel könnyebben és hatékonyabban tudunk részt vállalni egy-egy emberi kapcsolatban.

Reális elvárások

Amikor bekerülünk egy új kapcsolatba, hajlamosak vagyunk a másik fél pozitív tulajdonságaira koncentrálni. Minden apró részlet imádnivaló és vonzó, habár, idealista elvárásaink a kapcsolat fejlődésével folyamatosan változnak.

Azokat a dolgokat, amiket a legédesebb tulajdonságoknak véltünk, idővel a legirritálóbb jellemzőkké minősülhetnek. Csakhamar más szemszögből kezdjük vizsgálni a dolgokat és sokkal gyorsabban elveszítjük a türelmünket.

A legtöbb ember csak egy jelentősebb idő eltelte után jelentheti ki, hogy ismeri a másikat. Elengedhetetlen elfogadnunk, hogy folyamatosan tapasztalunk, tanulunk a másikról, míg végül szinte minden gondolatát kitaláljuk. (Bár, 15-20 év elteltével is okozhatnak nekünk váratlan meglepetéseket…)

Nem várhatjuk el, hogy a másik fél minden elvárásunknak megfeleljen. Egy ideig lehet így gondolni, ám idővel csalódik az ember, s megtanulja elfogadni a másikat és az egész viszonyt úgy, ahogy van, minden hibájával együtt.

Tisztelet és szeretet

Minden kapcsolatban jelen van a tisztelet és a szeretet. Emiatt kezdenek az emberek társas viszonyokba. Szeretnénk érezni, hogy tisztelnek és szeretnek, támogatnak minket.
Ha felmérjük a másik ember szükségleteit, megismerhetjük az igényeit és kellő támogatással valamint buzdítással kielégíthetjük azokat.

Ha a környezetben valakinek arra van szüksége, hogy tiszteljék, rajta, fejezd ki a megbecsülésedet iránta. Azt szeretné, hogy szeretetteljesen, kedvesen bánjanak vele? Itt az ideje, hogy ennek megfelelően cselekedj.

Amennyiben nem törődünk a másik szükségleteivel, a kapcsolat olyan ördögi körbe fulladhat, ahol a jelentéktelen sérelmek határozzák meg az egymáshoz való viszonyunkat.

Ha viszont minden tőlünk telhető támogatást megadunk a másiknak, kölcsönös tisztelet és szeretet alakul ki közöttünk. Megbecsülésünket kimutatva a másik szeretethez jut, amit szeretettel és respektussal viszonoz.
Ez a véget nem érő folyamat tehát alakulhat pozitívan is, feltéve, hogy elég figyelmesek vagyunk és a tiszta kommunikációra koncentrálunk.

Autonómia vagy egymásra utaltság?

Amikor már részesei vagyunk egy kapcsolatnak, attól függően lesz jól vagy rosszul működő, hogy a felek hogyan állnak egymáshoz. Egyeseknek szükségük van rá, hogy azt érezzék, a másikkal teljesen közös életet élnek; csak így képesek hosszú távú kapcsolatot kiépíteni. Igénylik a folyamatos törődést. Mások inkább az autonómiát preferálják, máskülönben úgy érzik, megfulladnak és elnyomják a személyiségüket.

A kötődés és az autonómia közötti egyensúly egy másik különösen fontos meghatározója az egészséges kapcsolatoknak. Valakinek arra van szüksége, hogy a másik törődéssel és szeretettel halmozza el. Az ilyen típusnak fontos, hogy kifejezzék az iránta érzett szerelmet és ragaszkodást. Ezzel szemben másoknak sokkal többet jelent a személyes tér megtartása és a kapcsolaton kívüli elfoglaltságokon való részvétel.

Az biztos, hogy a feleknek meg kell találniuk a személyes identitásukat egy kapcsolat határain belül. Egy ilyen viszony lehet kölcsönösen előnyös, miközben mindkét fél folyamatosan fejlődik. Komoly értékekkel gazdagodhatunk az ilyen kötelékekből.

Bizonyára számtalan minőségű kapcsolattal rendelkezel: családon belüli, baráti, szerelmi, kollegiális, stb. Érdemes tisztában lenned vele, hogy ezekkel a téged körülvevő emberekkel folyamatosan hatással vagytok egymásra.

Mindenki előtt ott hever a lehetőség, hogy részese legyen mások életének, tapasztalatainak. Ha tenni akarunk érte, hogy ezek a kötődések szorosabbak legyenek, akkor szükségünk lesz empátiára, elvárásokra és értékekre.

www.dumblittleman.com